Skip to content Skip to footer
0 items - €0.00 0

Terms & Conditions

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου,παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει τη Συναυλία που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απογορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσίών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα, εκρηκτικούς μηχανισμούς, ποτά, φαγητά, ακόμα και σην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της Συναυλίας (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της συναυλίας ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στα πλαίσια των άνω απαγορεύσεων.

4. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της συναυλίας. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια. Τυχόν τραυματισμοί που δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα του οργανωτή της συναυλίας δεν αποτελούν ευθύνη του οργανωτή ο οποίος ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

5. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

6. Σε περίπτωση αναβολής της συναυλίας λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της συναυλίας ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της Συναυλίας ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της Συναυλίας.

7. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της Συναυλίας , τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα ταμεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση απο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται οτί οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της συναυλίας.

8. Σε πέρίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Συναυλίας για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

9. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων συναυλιών, happenings κλπ, εκδηλώσεις (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονομένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται οτι θα του επιστραφεί το ανάλογο (κατ’ ισομοιρία) τμήμα του εισιτηρίου και οτι ο Διοργανωτής δε δεσμεύται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονομένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

10. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κατοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπάρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

11. Μέρη της συναυλίας πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

12. ο θεατής / αγοραστής εισιτηρίου αποδέχεται ότι η οργανώτρια εταιρία δύναται να του αποστέλλει ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό για επερχόμενες εκδηλώσεις που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν.

13. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία,επικοινωνήστε στο 99 810011