Skip to content Skip to footer

GIANNIS DIONISIOY & ASPASIA STRATIGOY

Park Amphitheatre 2F27+GCQ, Theodorou Konstanti, Lympia, Cyprus

Πόρτες Ανοίγουν στις 20:00 και Ώρα Έναρξης στις 21:00

ΕΞΩ FEST

Park Amphitheatre 2F27+GCQ, Theodorou Konstanti, Lympia, Cyprus

Πόρτες Ανοίγουν στις 17:00 και Ώρα Έναρξης στις 17:30

MATOULA ZAMANI

Park Amphitheatre 2F27+GCQ, Theodorou Konstanti, Lympia, Cyprus

Πόρτες Ανοίγουν στις 20:00 και Ώρα Έναρξης στις 21:00

PAVLOS PAVLIDES & XATZIFRAGETA

Park Amphitheatre 2F27+GCQ, Theodorou Konstanti, Lympia, Cyprus

Πόρτες Ανοίγουν 20:00 Ώρα Έναρξης 21:00

IOULIA KARAPATAKI

Park Amphitheatre 2F27+GCQ, Theodorou Konstanti, Lympia, Cyprus

Πόρτες Ανοίγουν στις 20:00 και Ώρα Έναρξης στις 21:00

DANI GAMBINO

Park Amphitheatre 2F27+GCQ, Theodorou Konstanti, Lympia, Cyprus

Πόρτες Ανοίγουν στις 20:00 και Ώρα Έναρξης στις 21:00

NIGHT STALKER

Park Amphitheatre 2F27+GCQ, Theodorou Konstanti, Lympia, Cyprus

Πόρτες Ανοίγουν στις 20:00 και Ώρα Έναρξης στις 21:00

DIMITRIS MISTAKIDIS & KOINOI THNITOI

Park Amphitheatre 2F27+GCQ, Theodorou Konstanti, Lympia, Cyprus

Πόρτες Ανοίγουν στις 20:00 και Ώρα Έναρξης στις 21:00